Załóż konto:

Regulamin:

 1. Serwis prawoautorskie.info udostępnia użytkownikom możliwość korzystania z forum jako platformy umożliwiającej wymianę komentarzy i opinii dotyczących zagadnień związanych z prawem autorskim.
 2. Merytoryczny nadzór nad działalnością forum sprawują prawnicy Kancelarii prawnej „Błeszyński i Partnerzy- Radcowie Prawni”.
 3. Do umieszczania wpisów i zakładania nowych wątków na forum niezbędne jest zarejestrowanie konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Brak zarejestrowanego konta upoważnia użytkownika jedynie do przeglądania zawartości forum.
 4. Rejestracja konta jest dobrowolna i nieodpłatna. Do poprawnego zarejestrowania konta niezbędne jest podanie: imienia, nazwiska, działającego adresu e-mail oraz hasła.
 5. Rejestracja następuje w momencie potwierdzenia poprawnego działania adresu e-mail podanego przez użytkownika w formularzu w trakcie rejestracji.
 6. Rejestrując konto użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i je akceptuje, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu podczas rejestracji dla celów administracyjnych.
 7. Każdy użytkownik może założyć na forum tylko jedno konto. Każde kolejne będzie usuwane przez administrację forum.
 8. Logowanie na założone konto następuje poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła podanych podczas rejestracji.
 9. Nowe wątki użytkownik tworzy w odpowiednich działach tematycznych forum. Zakazane jest umieszczanie jednego wątku w kilku działach. Nazwa wątku powinna być krótka i w jasny sposób informować o temacie toczącej się w nim dyskusji.
 10. Użytkownik zamieszczając wpis jest zobowiązany do przestrzeganie zasad języka polskiego oraz nienadużywanie wielkich liter, które w Internecie oznaczają krzyk.
 11. Zamieszczając wpis dotyczący indywidualnej sprawy, użytkownik jest zobowiązany do wcześniejszej anonimizacji danych osobowych znajdujących się w zamieszczonych dokumentach i innych materiałach.
 12. Wpisy zamieszczane na forum nie mogą zawierać treści:
  1. Sprzecznych z prawem
  2. Sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu
  3. Agresywnych lub obrażających inne osoby
  4. Naruszających zasady współżycia społecznego, a także dobre obyczaje
  5. Zawierających wulgaryzmy
  6. Zawierających reklamy
  7. Naruszających prawa osób trzecich
 13. Administracja forum oraz właściciel domeny nie ponoszą odpowiedzialności za wpisy użytkowników niezgodne z pkt. 12 powyżej.
 14. Administracja forum ma prawo modyfikować oraz usuwać, bez informowania o tym użytkownika, wątki i wpisy niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 15. Wielokrotne lub rażące naruszenie Regulaminu skutkuje w pierwszej kolejności blokadą konta na okres 14 dni, a w przypadku powtórnego naruszenia Regulaminu usunięciem konta.
 16. Użytkownik może zgłosić zaobserwowany fakt naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu na adres e-mail: office@bleszynski.pl
 17. Administracja forum zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wprowadzone zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na odpowiedniej podstronie.