Wasze pytania i komentarze
W tej części możesz zarówno zadać pytanie jak i zamieścić komentarz lub odpowiedź. Nie wiesz jak zadać pytanie na forum? Sprawdź nasz poradnik: Jak zadać pytanie na forum?
Interpretacja warunków licencji. Prosze o pomoc.
zarejestrowany: 30 Listopad -0001
cytuj

Witam.Zwracam
sie do Państwa z uprzejma prośbą o udzielenie pomocy w zakresie interpretacji
treści umowy licencyjnej do zakupionego przeze mnie Filmu.Postaram
sie opisać sprawę od początku.Zakupiłem
do celów szkoleniowych film z tzw. "licencję otwartą"uprawniającą
mnie do jego odtwarzania w celach zarobkowych. ( dla innych firm ). Zakupując
ten film miałem również na celu odtwarzanie go podczas szkoleńzorganizowanych w
formie e-learningu. Podczas zakupu sprzedawca nie poinformował mnie rzetelnie o
warunkach licencji i tu właśnie powstał mój problem. Poniżej zamieszczam link
do warunków sprzedaży i licencji filmu
http://www.oddk.p...54"> color="#0000ff">http://www.oddk.p...lt;/span> style='color: black; font-family: "Humnst777XBlkCnPL-Regular","serif";'>(Po
otwarciu pliku pdf pisze już " WARUNKI SPRZEDAŻY I URZYTKOWANIA
FILMÓW")Tutaj
ponizej treść licencji jaką otrzymałem wraz z filmem:Przed usunięciem zabezpieczeń opakowania Filmu
prosimy o zapoznanie sięz warunkami umowy licencyjnejusuniecie zabezpieczeń opakowania Filmu jest
równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej umowy!UMOWA LICENCYJNA OTWARTANiniejsza umowa zostaje zawarta pomiędzy:
Ośrodkiem Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z
0.0. z siedzibą w
Gdańsku

przy ul, Obrońców Westerplatte 32 a, reprezentowanym przez dra Andrzeja
Popławskiego - Prezesa Zarządu, zwanym dalej

"Producentem" a Nabywcą zwanym dalej "Użytkownikiem"§1

Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy są warunki korzystania z zakupionego Filmu.§2

Warunki licencji1,     Producent
oświadcza że jest twórcą i jedynym prawnym właścicielem Filmu oraz że Film jest
wytworem oryginalnym i nie

narusza żadnych praw autorskich i praw pokrewnych innych twórców, przepisów o
ochronie znaków towarowych

i wynalazczości,2,     Przez
użytkownika filmu rozumie się jednostkę prowadzącą działalność szkoleniową w
dziedzinie bhp w rozumieniu

przepisów o szkoleniu bhp, która zakupiła film i posiada dowód tego zakupu w
postaci faktury V A T,3,     Producent
udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji upoważniającej
Użytkownika do

przechowywania i korzystania z jednej kopii Filmu na potrzeby związane ze świadczonymi
przez niego usługami w zakresie

szkoleń bhp,
jak
i na potrzeby szkoleń
własnych pracowników,4. Przez korzystanie z filmu rozumie się
odtwarzanie Filmu na szkoleniach organizowanych przez Użytkownika.5,     Użytkownik nie ma prawa umieszczania i
rozpowszechniania Filmu na platformach e-Ierningowych, modyfikowania,

dekompilowania oraz wykorzystywania dowolnego fragmentu Filmu.
Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie

powstałych w wyniku takich działań opracowań, jest zabronione i narusza prawa
autorskie,6,     Użytkownik
ma prawo wykonania jednej kopii Filmu, tzw. "kopii bezpieczeństwa"
(kopii na wypadek uszkodzenia, czy

zagubienia zakupionego egzemplarza).7,     Użytkownik
nie jest upoważniony do kopiowania Filmu (z zastrzeżeniem, o którym mowa w
ust6), jego użyczania lub

najmu,8, Użytkownik nie ma prawa do cesji praw
wynikających z niniejszej umowy,

9. Potwierdzeniem licencji jest faktura zakupu,Moje
pytania:1.
Czy mogę wykonać kopię bezpieczeństwa i korzystać z niej umieszczając ją np na serwerze,
dysku sieciowym?  Oczywiście dostęp do
filmu chroniony hasłem i zabezpieczony przed kopiowaniem?2.
Czy udostępniając link do kopii bezpieczeństwa na mojej platformie e -
learningowej złamię prawa autorskie? lub3.
Czy odtwarzając film z mojego komputera i udostępniając link do mojego napędu
DVD na platformie e-learningowej złamię prawo autorskie?Przez korzystanie z filmu rozumie się odtwarzanie Filmu na
szkoleniach organizowanych przez Użytkownika” - E-learning jest formą organizowania szkolenia tylko, że na
odległość za pośrednictwem komputera i Internetu.  Kupiłem
w końcu licencje otwartą i jestem w….. na sprzedawcę, ponieważ nie poinformował
mnie dokładnie o warunkach umowy licencyjnej.Z
góry dziękuję za odpowiedź w tej sprawie.