Sortowanie
wg sądu i daty (domyślne)
wg daty
W tej części możesz skomentować orzeczenie zarówno z naszej bazy jak i dodać swoje celem uzyskania komentarza. Jeśli chciałbyś przesłać orzeczenie do nas prosimy o skorzystanie z formularza.
  1. Przepis art. 106 ustawy reguluje stosunki wewnętrzne w stowarzyszeniach działających jako organizacje zbiorowego zarządzania, formułuje niektóre obowiązki tejże organizacji wobec podmiotów, których prawa reprezentuje oraz wobec użytkowników. Powyższa regulacja nie odnosi się do obowiązku dokonania rejestracji autorskich praw majątkowych....
  2. Uwzględnienie utworu w prowadzonych przez Z. dokumentach wewnętrznych - rejestrowych, ewidencji, nie jest warunkiem uznania ich za przedmiot ochrony. Służy celom dowodowym lub określeniu zakresu upoważnienia do sprawowania zarządu....
  1. Nie wymaga dowodu fakt, że zainstalowanie w sali restauracyjnej wieży z radioodbiornikiem i odtwarzanie utworów muzycznych i słowno-muzycznych podnosi standard i atrakcyjność lokalu, przyciągając klientów....
  2. Zgodnie z art. 6 k.c. pozwana powinna była wykazać, że słuchanie muzyki przez klientów restauracji, nie miało żadnego wpływu na obroty lokalu, poziom jego atrakcyjności i wysokość przychodów. Dowodu takiego nie zastąpi stwierdzenie, że różnym klientom podobają się różne utwory muzyczne....